x
İçerik Menü

Üyelik Sözleşmesi

UYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR VE KONU

1.1. İşbu Sözleşme, bir taraftan www.vavwear.com internet sitesi faaliyetlerini yürüten Saray Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No : 7/B Kahramankazan / Ankara adresinde faaliyet gösteren Taktik Tekstil Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi (Sözleşmede "VAV WEAR" olarak anılacaktır) ile diğer taraftan www.vavwear.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Sözleşmede "Üye" olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

1.2. İşbu Sözleşme, VAV WEAR'in sahip olduğu internet sitesi www.vavwear.com'a  üye olmak ve siteyi kullanmak için gerekli şart ve koşulların tespit edilmesi ve Üye'nin faydalanma şartlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Üye, www.vavwear.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve sair diğer bilgilerin doğru olduğunu, VAV WEAR 'in işbu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye yanlış bilgi vermesi halinde, işbu Sözleşmenin VAV WEAR tarafından tek taraflı olarak herhangi bir ihbara veya ihtara gerek kalmaksızın derhal sona erdirilebileceğini kabul eder.

2.2. Üye tarafından üyeliğe ilişkin olarak oluşturulan veya VAV WEAR tarafından verilen şifre ve/veya diğer bilgiler Üye tarafından gizli tutulur ve başka kişi veya kuruluşlarla paylaşılamaz. Söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat Üye’ye aittir. Üyelik oluşturma sırasında Üye tarafından verilmiş olan elektronik posta adresi üyeye ait olup bu elektronik posta adresi ile tek üyelik oluşturulabilir. Bunların üçüncü kişi veya kuruluşlarca paylaşılmasından kaynaklanabilecek her türlü sorumluluk ile üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından VAV WEAR 'e karşı ileri sürülebilecek her türlü iddia ve taleplere karşı, VAV WEAR 'in her türlü talep ve tazminat hakkı saklıdır.

2.3. Üye, www.vavwear.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, ürünlere yorum yazamaz. Ayrıca, üye başkalarının siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (saldırı, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluk, tamamen ve münhasıran üyeye ait olacaktır. Üye, VAV WEAR 'in işbu sebeple uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4. Üye tüm hakları VAV WEAR 'e ait olan ve www.vavwear.com üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. her türlü eserleri ve herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Aksi takdirde Üye, VAV WEAR 'in uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.5. Üye, diğer internet/mobil uygulama kullanıcılarının yazılımlarına ve/veya verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde Üye, bundan doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen kendisine ait olacağını ve VAV WEAR 'in işbu sebeple uğrayacağı her türlü zararını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6. VAV WEAR 'in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyeliği ve üyeye ait bilgileri iptal etme, silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda, VAV WEAR 'in hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.7. VAV WEAR internet sitesinin/mobil uygulamasının genel görünüm ve tasarımı ile internet sitesindeki/mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, elektronik şekilde sunulan teknik veriler dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve/veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. www.vavwear.com internet sitesinde/mobil uygulamada adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Bu bilgiler izinsiz kullanılamaz ve değiştirilemez.

2.8. VAV WEAR internet sitesinin/mobil uygulamasının içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya VAV WEAR internet sitesinde/mobil uygulamada kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini saklama, silme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

2.9. VAV WEAR kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. VAV WEAR, üyenin www.vavwear.com internet sitesi/mobil uygulama üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Ayrıca, internet sitesinin/mobil uygulamanın iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet Protokol (IP) adresi, siteye/mobil uygulamaya erişilen tarih ve saat, site/mobil uygulama ziyareti esnasında erişilen diğer sayfalar ve siteye doğrudan bağlantı sağlayan internet sitesinin adresi gibi birtakım bilgiler VAV WEAR tarafından toplanabilir. 

2.10. VAV WEAR 'e üye olan kişi, aksine yazılı bir bildirimi olmadığı müddetçe, üye tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında, VAV WEAR tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, VAV WEAR 'e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, işbu talebini VAV WEAR 'in müşteri hizmetleri çağrı merkezine iletebilir.

2.11. VAV WEAR web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için Üye, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Üye, VAV WEAR web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

2.12. VAV WEAR, www.vavwear.com adresinde herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. VAV WEAR  'in sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.vavwear.com üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

2.13. www.vavwear.com’nin satışları stoklar ile sınırlı olup www.vavwear.com stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir. Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi söz konusu ürünlerin mutlaka www.vavwear.com veya VAV WEAR mağazalarının stoklarında bulunduğu anlamına gelmez. www.vavwear.com’da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran www.vavwear.com’ye aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla www.vavwear.com hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

2.14. VAV WEAR ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın değiştirebilir, güncelleyebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade eder.

2.15. Üye, Çerezler/web işaretçileri ve izleme pikselleri vasıtasıyla Sitemiz/Mobil Uygulamamızın kullanımına ilişkin olarak kişiselleştirilmiş pazarlama, profilleme ve segmentasyon kapsamında kişisel verilerinin VAV WEAR nezdindeki üyelikler ve alışverişlere göre kişiye özel teklifler sunulması, genel veya kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar ve reklamların oluşturulması, segmentasyon, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Sitemiz/ Mobil Uygulamamız veya diğer 3. taraf ortamlarında VAV WEAR’e ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmaların yapılması amacıyla işlenmesini ve e-posta adresi ile alışveriş geçmişi bilgileri ve çerez kayıtlarının gerektiğinde yurtiçinde ve yurtdışında bulunan iş ortaklarımıza aktarımını kabul etmiş sayılır.

MADDE 3- UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ

3.1. Üye işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda VAV WEAR defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

3.2. İşbu sözleşmeyle ilgili olarak ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanır.

 

3.3. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

 

MADDE 4- DİĞER HÜKÜMLER

4.1. İşbu sözleşme, üyenin VAV WEAR internet sitesine/mobil uygulamasına üye olduğu anda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

4.2. Üye’nin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir.

 

4.3. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini noter aracılığı ile göndereceği bir ihtarname ile iptal etmesi veya VAV WEAR tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.